loading...
контакти | за нас | новини
национален телефон
за информация:

0700 17 112
НАЧАЛОСПЕШНО ДОСИЕРАЗШИРЕНО ДОСИЕОТСТЪПКИ ПРИ ПАРТНЬОРИONLINE ПРОДАЖБИЦЕНИ

За контакти с EHELP

"ИХЕЛП" ООД
Централен офис:
гр. София
ул. "Лайош Кошут", № 16
Национален телефон за информация и заявки : 0700 17 112

мобилен телефон: 0888 559 377

имейл: ehelpbg@gmail.com

"Ихелп" ООД, ЕИК 202314521, със седалище и адрес на управление в София ул. "Лайош Кошут" 16, ет.1, е регистрирано от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) като администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и притежава Удостоверение за регистрация № 370275/07.02.2013 г. по регистъра на КЗЛД.

Централен офис

В ПАРТНЬОРСТВО С: Българска асоциация на пострадали при катастрофи Българска асоциация за закрила на пациентите Български червен кръст Съюз на българските автомобилисти Министерство на здравеопазването
Изпълнителна агенция по трансплантация
Европейски интернационален портал От ВАС за ВАС  -  European portal From YOU for YOU international